«« Aurubis Slovakia, s. r. o. zmieniła nazwę na KME Service Centre Slovakia s. r. o. !!!

Show more

Polityka firmy

Polityka firmy

Główną misją naszej firmy jest dostarczanie naszym partnerom biznesowym  wartości dodatkowej w działalności produkcyjnej i inżynieryjnej z wykorzystaniem własnych zintegrowanych technologii i rozwiązań. Nieodłączną częścią realizacji naszych działań jest troska i wysiłek o bezpieczne warunki pracy.

Zrównoważony rozwój jako część strategii

Aktualnie postrzeganie Firmy przez społeczeństwo jest coraz bardziej uwarunkowane jej odpowiedzialnym zachowaniem. Sukces definiują nie tylko wyniki sprzedaży, ale także pozytywny wizerunek. Odpowiedzialne działanie obejmuje szeroki zakres tematów, takich jak ekologia i ochrona klimatu, efektywność energetyczna i bezpieczeństwo dostaw, a także odpowiedzialność społeczna i prawa człowieka.

Dlatego wdrażamy nowe urządzenia technologiczne i rozwiązania zwiększające jakość naszych produktów, chronimy środowisko, w tym zapobiegamy zanieczyszczeniom. Zapewniamy bezpieczne i zdrowe warunki pracy, aby zapobiec urazom związanym z pracą i uszczerbkowi na zdrowiu.

Polityka środowiskowa opiera się na zaangażowaniu, znajomości zagadnienia i umiejętnościach pracowników, którzy mogą wpływać na środowisko w siedzibie firmy oraz w regionie. Aby to osiągnąć, kierownictwo firmy przyjmuje role i obowiązki zintegrowane we wszystkich działaniach firmy.

 

Do podstawowych  zasad naszej działalności należą:

 • Zarządzać firmą tak, aby liczba wypadków przy pracy, urazów przy pracy i innych wypadków była jak najmniejsza
 • Oferować klientom tylko produkty i produkcję, które spełniają parametry norm BHP
 • Być przygotowanym i otwartym w dialogu z zainteresowanymi stronami we wszystkich kwestiach BHP
 • Prowadzić pracowników do odpowiedzialnego zachowania BHP
 • Usprawniać działania firmy w celu jak najbezpieczniejszej eksploatacji i zarządzać produkcją tak, aby jej wpływ na środowisko był jak najmniejszy
 • Informować i szkolić naszych pracowników o charakterze i znaczeniu wpływu ich działań

Najwyższe kierownictwo firmy zobowiązuje się do:

 • Spełnienia obowiązujących wymagań BHP
 • Ciągłego doskonalenia systemu zarządzania BHP
 • Zapewnienia bezpiecznych i zdrowych warunków pracy, aby zapobiec wypadkom przy pracy i uszczerbkowi na zdrowiu
 • Aby wyeliminować zagrożenia i zmniejszyć ryzyko dla zdrowia i bezpieczeństwa
 • Do konsultacji i udziału pracowników i przedstawicieli pracowników

Niniejsza polityka jest wiążąca dla wszystkich pracowników KME Service Centre Slovakia s.r.o. oraz osób pracujących w imieniu firmy.

Jakość, którą poczujesz

Zostańcie naszym wieloletnim partnerem biznesowym.

  Nasze centrum cięcia KME Service Centre Slovakia s. r. o. dostarcza miedź i stopy miedzi głównie klientom w Europie Środkowej i Wschodniej.

Katalogi i zaopatrzenie