Aurubis Slovakia, s. r. o. zmenila názov na KME Service Centre Slovakia s. r. o.

Aurubis Slovakia, s.r.o. sa stáva KME Centre Slovakia s.r.o.

Od 3. septembra 2022 Aurubis Slovakia, s.r.o. sa premenovala na KME Serivce Centre Slovakia s.r.o.

KME Service Centre Slovakia s.r.o. so svojimi 13 zamestnancami bude aj naďalej poskytovať spoľahlivé a flexibilné partnerstvo, ktoré zaručuje najlepší výkon pri rezaní presných cievok z medi a zliatin medi pre medzinárodný trh.

KME je jedným z najväčších výrobcov meni a zliatin medi na svete a má celostvetovú distribučnú sieť.

KME ponúka inovatívne produktové riešenia prispôsobené príslušným individuálnym požiadavkám našich zákazníkov z najrôznejších priemyselných odvetví. Spoločnosť, ktorú riadi IntekGroup Spa, má európske vedenie. Ústredné sídlo KME je v Osnabrücku.

Dosiahnutie spokojnosti zákazníka bude vždy dôležitým základným kameňom nášho úspechu.

Od septembra 2022 je nový názov jedinou zmenou pre vás ako nášho zákazníka a obchodného partnera.

Kvalita, ktorú pocítite

Staňte sa aj vy našim dlhodobým obchodným partnerom.

Naše rezacie centrum KME Service Centre Slovakia s. r. o. zásobuje meďou a zliatinami medi hlavne zákazníkov v strednej a východnej Európe.

Katalógy a dodávky