Certifikáty

Garancia kvality

Spoločnosť KME Service Centre Slovakia monitoruje a dokumentuje kvalitu produktov pomocou systému riadenia kvality. Rezacie centrum je certifikované v súlade s DIN EN ISO 9001, ISO 14001 a ISO 45001.

Certifikát ako výsledok certifikačného procesu kvality osvedčuje zhodu vlastností výrobku s vlastnosťami uvádzanými v príslušných normách a predpisoch, čím je pre zákazníka zárukou kvality. Certifikácii podliehajú nielen výrobky, ale aj výrobné podmienky. Tým garantujeme trvalé zabezpečovanie kvality a stálosť kvality celkového spracovania materiálov.

Narastajúce požiadavky zákazníkov, pracovníkov a zapojených strán zabezpečujeme trvalým zlepšovaním systému manažmentu kvality, systému enviromentálneho manažmentu, a systému manažmentu BOZP.

Aj preto dodržiavanie noriem ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 a ISO 45001:2018 považujeme za základ pri riadení našej spoločnosti.

Kvalita, ktorú pocítite

Staňte sa aj vy našim dlhodobým obchodným partnerom.

Naše rezacie centrum KME Service Centre Slovakia s. r. o. zásobuje meďou a zliatinami medi hlavne zákazníkov v strednej a východnej Európe.

Katalógy a dodávky