««  Aurubis Slovakia, s. r. o. zmenila názov na KME Service Centre Slovakia s. r. o. .

Show more

Kalkulačka

Hustota materiálu

(g/cm3)

Hustota je hmotnosť delená objemom. Zvyčajne sa meria v gramoch na kubický centimeter. Ak chcete zistiť hustotu niečoho, vydeľte hmotnosť (koľko váži) objemom (koľko miesta zaberá).

Špecifická hmotnosť cievky

(kgs/mm)

Špecifická hmotnosť cievky je vstupná premenná pre výpočet niekoľkých rozmerov cievky. Je to údaj o hmotnosti 1 mm pásu zvitku. Merná hmotnosť cievky je nezávislá od hrúbky pásu a zjednodušuje výpočet ďalších rozmerov, ako je hmotnosť cievky alebo vonkajší priemer. Špecifická hmotnosť cievky je vyjadrená ako kilogram na milimeter šírky (kg / mm).

Coil Weight (A)

Vstupy

Výstupy


mmmmmmg/cm3

Coil Weight (B)

Vstupy

Výstupy


mmkgs/mm

Coil Weight (C)

Vstupy

Výstupy


mmmmmetersg/cm3

Strip Length Calculation (A)

Vstupy

Výstupy


kgs / mmmmg/cm3

Strip Length Calculation (B)

Vstupy

Výstupy


kgsmmmmg/cm3

Strip Length Calculation (C)

Vstupy

Výstupy


mmmmmm

Coil Outside Diameter (A)

Vstupy

Výstupy


mmkgs / mmg/cm3

Coil Outside Diameter (B)

Vstupy

Výstupy


mmkgsmmg/cm3

Coil Outside Diameter (C)

Vstupy

Výstupy


mmkgsmm

Specific Coil Weight (A)

Vstupy

Výstupy


mmmmg/cm3

Specific Coil Weight (B)

Vstupy

Výstupy


mmkgs

Strip Requirement (A)

Vstupy

Výstupy


mmmmmmMilliong/cm3

Strip Requirement Circles

Vstupy

Výstupy


mmmmCountg/cm3

Kvalita, ktorú pocítite

Staňte sa aj vy našim dlhodobým obchodným partnerom.

Naše rezacie centrum KME Service Centre Slovakia s. r. o. zásobuje meďou a zliatinami medi hlavne zákazníkov v strednej a východnej Európe.

Katalógy a dodávky