História

KME Service Centre Slovakia s.r.o. bola založená v roku 2007 ako dcérska spoločnosť Aurubis Stolberg GmbH & KG Nemecko, a začala prevádzku v novom účolovo vybudovanom zariadení v Dolnom Kubíne.

 • Prymetall Slovakia, s.r.o. bola založená 12. februára 2007
 • Výstavba budovy sa začala 18. apríla 2007
 • Kolaudácia budovy bola 31. júla 2007
 • Prvý rez sme uskutočnili 15. októbra 2007
 • Stock Master bol uvedený do prevádzky od 1. januára 2008
 • Spoločnosť bola certifikovaná podľa ISO 9001 3. júna 2008
 • Prymetall Slovakia, s.r.o zmenila názov na Aurubis Slovakia, s.r.o. 7. mája 2009
 • Spoločnosť bola certifikovaná podľa ISO 14001 25. mája 2011
 • Spoločnosť bola certifikovaná podľa ISO 45001 25. mája 2018
 • ERP systém I-Metal zavedený do prevádzky od 1. decembra 2018
 • I-Metal ERP system in operation since December 1st, 2018

Začiatky celej skupiny KME siahajú až do roku 1873

Kvalita, ktorú pocítite

Staňte sa aj vy našim dlhodobým obchodným partnerom.

Naše rezacie centrum KME Service Centre Slovakia s. r. o. zásobuje meďou a zliatinami medi hlavne zákazníkov v strednej a východnej Európe.

Katalógy a dodávky