Dodávky

Spolu so zvýšenými požiadavkami na kvalitu si trh žiada krátke a včasné dodávky. KME vie, že iba blízke servisné stredisko môže poskytnúť našim partnerom najvyššiu podporu a rýchle dodávky.

Maximálnu spoľahlivosť a flexibilitu vieme dodržať vďaka optimalizovanému výrobnému a servisnému reťazcu. Máme celosvetovú dostupnosť vďaka medzinárodnému pôsobeniu a sieti výrobných a servisných centier.

Využívame vlastnú formu dopravy. Dovezieme Vám objednaný materiál priamo tam, kde ho potrebujete. („door to door”).

Používame tie najlepšie možné formy balení, ako antikorózne balenia či parotesnú ochranu. Tieto druhy balenia chránia náš materiál pred vonkajšími vplyvmi.

Máme celosvetovú dostupnosť vďaka medzinárodnej predajnej sieti. Pôsobíme globálne - konáme lokálne.

Kvalita, ktorú pocítite

Staňte sa aj vy našim dlhodobým obchodným partnerom.

Naše rezacie centrum KME Service Centre Slovakia s. r. o. zásobuje meďou a zliatinami medi hlavne zákazníkov v strednej a východnej Európe.

Katalógy a dodávky