Dar pre nemocnicu

Aurubis Slovakia poskytla finančný dar pre Dolnooravskú nemocnicu s poliklinikou MUDr. Ladislava Nádaši Jégého Dolný Kubín v hodnote 10 000 € pre potreby rekonštrukcie chirurgického oddelenia.

Chirurgia v Dolnom Kubíne sa špecializuje najmä na chirurgickú liečbu ochorení štítnej žľazy a príštítných teliesok. Oddelenie je tvorené komplexom 40 lôžok na 3. poschodí monobloku. 

Podpora regiónu, v ktorom pôsobíme a fungujeme je pre nás dôležitá. Veríme, že uvedený dar pomôže zvýšiť kvalitu poskytovanej starostlivosti a zabezpečiť lepší komfort pre pacientov.

Finančný dar prevzal primár chirurgického oddelenia MUDr. Ivan Maretta.

 
Fotograf: Igor Kupčo

Kvalita, ktorú pocítite

Staňte sa aj vy našim dlhodobým obchodným partnerom.

Naše rezacie centrum KME Service Centre Slovakia s. r. o. zásobuje meďou a zliatinami medi hlavne zákazníkov v strednej a východnej Európe.

Katalógy a dodávky