Výnimočný servis

Spolu so zvýšenými požiadavkami na kvalitu si trh žiada krátke a včasné dodávky. KME očakáva všetky požiadavky našich zákazníkov. Iba blízke servisné stredisko môže poskytnúť našim partnerom požadovanú podporu. 

Kvalita servisných služieb je zabezpečená našimi zamestnancami – O našich zákazníkov sa stará tím aplikačných inžinierov a tím obchodných asistentov s dlhoročnými skúsenosťami a praxou v obore.

Pred, počas a samozrejme aj po zakúpení ponúkame svojim partnerom a zákazníkom komplexné obchodné, technické a logistické služby na základe ich potrieb.

V rámci obchodných služieb ponúkame:

  • Odborné znalosti trhu s meďou a dlhoročné skúsenosti
  • Dlhodobé stabilné dodávky medi
  • Poskytovanie najnovších informácií o trhu s meďou
  • Zaisťovacie/hedžové poradenstvo a podporu

Poskytujeme služby a výrobky z medi a medených zliatin zákazníkom pre takmer akékoľvek priemyselné použitie. Hlavne v oblastiach:

  • Káblového priemyslu
  • Elektronického zariadenia
  • Elektrotechnického priemyslu
  • Chladiacich systémov
  • Všeobecného strojárstva

Kvalita, ktorú pocítite

Staňte sa aj vy našim dlhodobým obchodným partnerom.

Naše rezacie centrum KME Service Centre Slovakia s. r. o. zásobuje meďou a zliatinami medi hlavne zákazníkov v strednej a východnej Európe.

Katalógy a dodávky